Tài liệu họp UBND thành phố tháng 01 năm 2021

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 01 năm 2021

 •   26/01/2021 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
1. BC Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
2. BC Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2020 (lần 2)

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2020 (lần 2)

 •   27/11/2020 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
1. BC chỉ đạo điều hành tháng 112. BC phát triển KT-XH tháng 113. BC thực hiện Kết luận tháng 10... ............................
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2020 (lần 1)

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2020 (lần 1)

 •   16/11/2020 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
1. Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 2. BC giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 (cập nhật mới)3. BC phòng chống tham nhũng năm 2020 4. ................
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 10 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 10 năm 2020

 •   27/10/2020 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
1. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 20202. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH tháng 103. Phương án Xã hội hóa đầu tư, sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố .....
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 9 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 9 năm 2020

 •   21/09/2020 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
1. Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 9 tháng năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành 3 tháng cuối năm 2020 2. Báo cáo phát triển KT-XH 9 tháng ..3
3. Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8 năm 2020.
4 . Báo cáo tổng thể phát triển kinh tế XH
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 8 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 8 năm 2020

 •   25/08/2020 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
- Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7 năm 2020. .- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8. .
- Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 8 và
một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 7 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 7 năm 2020

 •   23/07/2020 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. .BÁO CÁO Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2020.. . BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

 •   30/06/2020 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 6 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 6 năm 2020

 •   22/06/2020 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
- BC Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020- BC Định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- Tờ trình Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 5 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 5 năm 2020

 •   19/05/2020 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 5 năm 2020
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 4 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 4 năm 2020

 •   21/04/2020 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
NGHỊ QUYẾT Về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2020-2025
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 3 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 3 năm 2020

 •   20/03/2020 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 03 năm 2020
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 02 năm 2020

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 02 năm 2020

 •   18/02/2020 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 02 năm 2020
Tài liệu hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2020

Tài liệu hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2020

 •   16/12/2019 02:25:00 AM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2020
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2019 (lần 1)

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2019 (lần 1)

 •   14/11/2019 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 11 năm 2019 (lần 1)
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 10/2019

Tài liệu họp UBND thành phố tháng 10/2019

 •   28/10/2019 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 10-2019
Tài liệu phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2019

Tài liệu phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2019

 •   16/09/2019 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2019
Tài liệu họp Thường trực UBND thành phố (mở rộng)

Tài liệu họp Thường trực UBND thành phố (mở rộng)

 •   05/09/2019 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp Thường trực UBND thành phố (mở rộng) theo giấy mời họp số 1724/GM-UBND
Tài liệu Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh và thành phố năm 2019

Tài liệu Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh và thành phố năm 2019

 •   24/07/2019 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh và thành phố năm 2019

Các tin khác

128/QĐ

Quyết định: V/v phê duyệt phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Lai châu

Thời gian đăng: 25/02/2021

lượt xem: 11 | lượt tải:7

324/KH-UBND

Kế hoạch: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Lai Châu

Thời gian đăng: 25/02/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:0

311/UBND-TCKH

V/v triển khai thực hiện lô trình đấu giá qua mạng năm 2021

Thời gian đăng: 24/02/2021

lượt xem: 9 | lượt tải:3

299/GM-UBND

Giấy mời: Họp UBND thành phố tháng 02 năm 2021

Thời gian đăng: 22/02/2021

lượt xem: 18 | lượt tải:10

255 /SYT-NVY

Hướng dẫn thực hiện VB số 931.VPCP-KGXV ngày 05.02

Thời gian đăng: 07/02/2021

lượt xem: 23 | lượt tải:8

109/QĐ-UBND

Quyết định: V/v Ban hành Đề án phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố lai châu, giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 05/02/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:10

219/KH-UBND

Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 20 | lượt tải:5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down