STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 117A/NQ-HĐND 28/09/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đoàn Kết khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
2 120/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Lai châu nhiệm kỳ 2016-2021
3 124/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
4 119/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
5 122/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về dự kiến lần thứ hai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6 123/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021
7 118/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
8 116/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
9 117/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
10 111/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-23020; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
11 112/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án: trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai châu
12 113/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
13 114/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thành phố lai châu 6 tháng đầu năm 2020
14 115/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
15 110/NQ-HĐND 07/05/2020 NQ v/v tán thành báo cáo nội dung đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai châu và vùng phụ cận tỉnh lai châu, đến năm 2035
16 108/NQ-HĐND 20/03/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Sùng phài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
17 109/NQ-HĐND 20/03/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu phó Chủ tịch HĐND xã sùng phài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
18 19/2018/NQ-HĐND 07/01/2020 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
19 106/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về kết quả giám sát việc thực hiện NQ số 39/NQ-HĐND ngày 14/12/016 của HĐND thành phố về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020
20 105/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
21 104/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Khóa III; việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 05/7'/2019 của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
22 103/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện NQ số 29/NQ-HĐND ngà 30/7/2016 của HĐND thành phố Lai Châu về "Mở rộng và phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020"
23 102/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố Lai châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
24 101/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
25 100/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
26 99/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ Về kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020
27 98/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội , đảm bảo QP-AN năm 2020
28 14/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
29 16/2018/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
30 17/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết quy định biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính; một số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019
31 18/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện...
32 20/2018/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết quy đinh mức chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện
33 21/2018/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết quy định nôi dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh
34 22/2018/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trân khu dân cư thục hiện Cuộc vận động...
35 23/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
36 24/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
37 25/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
38 26/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương
39 27/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh
40 10/NQ-HĐND 09/12/2019 Nghị quyết miễm nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
41 11/NQ-HĐND 09/12/2019 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
42 97/NQ-HĐND 07/11/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay736
  • Tháng hiện tại33,564
  • Tổng lượt truy cập1,107,252
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down