Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác từ 26/02 đến 03/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu
(Tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018)
Tuần
9
2018
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 3 Đ/c Vương Văn Thắng Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Thứ 4 Đ/c Vương Văn Thắng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Thứ 5 Đ/c Vương Văn Thắng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của LLVT tỉnh Lai Châu Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Dự Lễ hội Gàutaoxcha tại xã Nậm Loỏng Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Thứ 6 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Dự Họp UBND thành phố tháng 2 Dự Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Phạm Minh Tuấn Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Lê Bá Anh Họp UBND thành phố tháng 2 Dự họp giải quyết vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của Bà Hoàng Thị Tuyến, địa chỉ tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu tại tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Dự Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của LLVT tỉnh Lai Châu Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Dự Lễ hội Gàutaoxcha tại xã Nậm Loỏng Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Giàng Thị Xoa Dự Họp UBND thành phố tháng 2 Dự Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Phạm Văn Khiển Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Lương Chiến Công Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Phạm Minh Tuấn Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Đ/c Lê Bá Anh Họp UBND thành phố tháng 2 Dự họp giải quyết vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của Bà Hoàng Thị Tuyến, địa chỉ tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu tại tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Họp UBND thành phố tháng 2 Họp UBND thành phố tháng 2
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này