Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác từ 22/01 đến 27/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
(Tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)
Tuần
4
2018
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại tỉnh.
Thứ 3 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Họp thống nhất Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội “Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018”
Thứ 4 Đ/c Vương Văn Thắng Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Lương Chiến Công Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Lê Bá Anh Dự họp xác minh nội dung đơn khiếu nại. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Thứ 5 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại tỉnh.
Thứ 6 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự làm việc với Ban QLDA2 và Đoàn chuyên gia về môi trường của ADB tại tỉnh Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại tỉnh.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Họp thống nhất Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội “Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018”
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Lương Chiến Công Họp Thường trực Thành ủy. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Lê Bá Anh Dự họp xác minh nội dung đơn khiếu nại. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại tỉnh.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự làm việc với Ban QLDA2 và Đoàn chuyên gia về môi trường của ADB tại tỉnh Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này