Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác từ 17/9 đến 22/09 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu
(Tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018)
Tuần
38
2018
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
D/c Phạm Văn Khiển Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018 Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018
Đ/c Lương Chiến Công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018 Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018
Đ/c Lê Bá Anh Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Họp thống nhất nội dung xử lý trường hợp tự ý san ủi đất đai
Thứ 3 Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
D/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Minh Tuấn Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lê Bá Anh Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Thứ 4 Đ/c Vương Văn Thắng Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 5 Đ/c Vương Văn Thắng Giao ban khối Nội chính quý 3 năm 2018 Giao ban khối Đảng quý III năm 2018
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 6 Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Giao ban khối Đoàn Thể quý 3 năm 2018
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Dự Hội nghị trực tuyến của chính phủ về tổng kết phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018 - Dự Đại Hội, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố lai châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
- Dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019
Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
- Dự Đại Hội, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố lai châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
- Dự Hội nghị trực tuyến của chính phủ về tổng kết phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018
Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
D/c Phạm Văn Khiển Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018 Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018
Đ/c Lương Chiến Công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018 Dự Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018
Đ/c Lê Bá Anh Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Họp thống nhất nội dung xử lý trường hợp tự ý san ủi đất đai
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
D/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Minh Tuấn Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lê Bá Anh Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giao ban khối Nội chính quý 3 năm 2018 Giao ban khối Đảng quý III năm 2018
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Giao ban khối Đoàn Thể quý 3 năm 2018
Đ/c Giàng Thị Xoa Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công
Đ/c Phạm Văn Khiển Dự Hội nghị trực tuyến của chính phủ về tổng kết phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018 - Dự Đại Hội, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố lai châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023
Đ/c Lương Chiến Công Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Phạm Minh Tuấn Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 - Dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 - Dự Đại Hội, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố lai châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023
Đ/c Lê Bá Anh Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 - Dự Hội nghị trực tuyến của chính phủ về tổng kết phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018 Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này