Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác từ 15/01 đến 20/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
(Tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)
Tuần
3
2018
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 6 Đ/c Vương Văn Thắng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Kiểm tra tại xã San Thàng Làm việc với phường Quyết Thắng
Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trển khai công tác Đảng năm 2018 tại tỉnh Lai Châu
Đ/c Giàng Thị Xoa- Phó Chủ tịch HĐND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội.
Đ/c Phạm Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại phường Quyết Thắng. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh- Phó Chủ tịch UBND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Kiểm tra tại xã San Thàng Làm việc với phường Quyết Thắng
Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trển khai công tác Đảng năm 2018 tại tỉnh Lai Châu
Đ/c Giàng Thị Xoa- Phó Chủ tịch HĐND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Phạm Văn Khiển - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lương Chiến Công - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội.
Đ/c Phạm Minh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại phường Quyết Thắng. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh- Phó Chủ tịch UBND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này