Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác tháng 10 năm 2015 của Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 26/10 – 01/11/2015
(Tuần từ 19/01/2015 đến 25/01/2015)
Tuần
4
2015
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Lãnh đạo Dự họp Ban thường vụ Thành uỷ.
Thứ 3 Lãnh đạo Dự Hội nghị sơ kết Quý III, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ.
Thứ 4 Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Thứ 5 Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Thứ 6 Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Dự họp Ban thường vụ Thành uỷ.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Dự Hội nghị sơ kết Quý III, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này