Lai Châu

{web.web_seo}


Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 27/3 - 31/3/2017 5
2 Lịch công tác Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 29/5 - 31/5/2017 5
3 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 28/8 - 31/8/2017 5
4 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 25/9 - 30/9/20175 5
5 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 18/9 - 24/9/20175 4
6 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 24/7 - 31/7/2017 4
7 Lịch công tác Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 22/5 - 28/5/2017 4
8 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 24/4 - 30/4/2017 4
9 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 20/3 - 26/3/2017 4
10 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 13/3 - 19/3/2017 3
11 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 17/4 - 23/4/2017 3
12 Lịch công tác Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 15/5 - 21/5/2017 3
13 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 17/7 - 23/7/2017 3
14 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 14/8 - 20/8/2017 3
15 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 11/9 - 17/9/20175 3
16 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 01/9 - 10/9/20175 2
17 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 07/8 - 13/8/2017 2
18 Lịch công tác Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 08/5 - 14/5/2017 2
19 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 10/7 - 16/7/2017 2
20 Lịch công tác Lãnh đạo UBND từ ngày 10/4 - 16/4/2017 2
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này