Lai Châu

{web.web_seo}


Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác từ 20/5 đến 26/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 21
2 Lịch công tác từ 14/5 đến 19/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 20
3 Lịch công tác từ 07/5 đến 12/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 19
4 Lịch công tác từ 23/4 đến 28/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 17
5 Lịch công tác từ 16/4 đến 21/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 16
6 Lịch công tác từ 09/4 đến 14/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 15
7 Lịch công tác từ 02/4 đến 07/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 14
8 Lịch công tác từ 26/3 đến 31/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 13
9 Lịch công tác từ 19/3 đến 24/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 12
10 Lịch công tác từ 12/03 đến 17/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 11
11 Lịch công tác từ 05/03 đến 10/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 10
12 Lịch công tác từ 26/02 đến 03/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 9
13 Lịch công tác từ 05/02 đến 10/02 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 6
14 Lịch công tác từ 29/01 đến 03/02 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 5
15 Lịch công tác từ 22/01 đến 27/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố 4
16 Lịch công tác từ 15/01 đến 20/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố 3
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này