Lai Châu

{web.web_seo}


Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác từ 12/11 đến 17/11 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 46
2 Lịch công tác từ 05/11 đến 10/11 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 45
3 Lịch công tác từ 29/10 đến 03/11 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 44
4 Lịch công tác từ 22/10 đến 27/10 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 43
5 Lịch công tác từ 15/10 đến 20/10 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 42
6 Lịch công tác từ 08/10 đến 13/10 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 41
7 Lịch công tác từ 01/10 đến 05/10 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 40
8 Lịch công tác từ 24/9 đến 29/09 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 39
9 Lịch công tác từ 17/9 đến 22/09 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 38
10 Lịch công tác từ 10/9 đến 15/09 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 37
11 Lịch công tác từ 27/8 đến 01/09 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 35
12 Lịch công tác từ 19/8 đến 25/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 34
13 Lịch công tác từ 13/8 đến 18/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 33
14 Lịch công tác từ 06/8 đến 11/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 32
15 Lịch công tác từ 30/7 đến 04/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 31
16 Lịch công tác từ 23/7 đến 28/7 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 30
17 Lịch công tác từ 16/7 đến 21/7 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 29
18 Lịch công tác từ 18/6 đến 23/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 25
19 Lịch công tác từ 11/6 đến 16/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 24
20 Lịch công tác từ 04/6 đến 09/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 23
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này