Lai Châu

{web.web_seo}


Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác từ 22/4 đến 27/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 17
2 Lịch công tác từ 08/4 đến 13/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 15
3 Lịch công tác từ 01/4 đến 06/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 14
4 Lịch công tác từ 11/3 đến 16/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 11
5 Lịch công tác từ 04/3 đến 09/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 10
6 Lịch công tác từ 25/02 đến 02/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 9
7 Lịch công tác từ 18/02 đến 23/02 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 8
8 Lịch công tác từ 10/02 đến 16/02 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 7
9 Lịch công tác từ 21/01 đến 26/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 4
10 Lịch công tác từ 14/01 đến 19/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 3
11 Lịch công tác từ 07/01 đến 12/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 2
12 Lịch công tác từ 02/01 đến 05/01 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 1
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này