Lai Châu

{web.web_seo}


Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác từ 13/8 đến 18/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 33
2 Lịch công tác từ 06/8 đến 11/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 32
3 Lịch công tác từ 30/7 đến 04/8 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 31
4 Lịch công tác từ 23/7 đến 28/7 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 30
5 Lịch công tác từ 16/7 đến 21/7 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 29
6 Lịch công tác từ 18/6 đến 23/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 25
7 Lịch công tác từ 11/6 đến 16/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 24
8 Lịch công tác từ 04/6 đến 09/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 23
9 Lịch công tác từ 28/5 đến 02/6 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 22
10 Lịch công tác từ 20/5 đến 26/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 21
11 Lịch công tác từ 14/5 đến 19/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 20
12 Lịch công tác từ 07/5 đến 12/5 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 19
13 Lịch công tác từ 23/4 đến 28/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 17
14 Lịch công tác từ 16/4 đến 21/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 16
15 Lịch công tác từ 09/4 đến 14/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 15
16 Lịch công tác từ 02/4 đến 07/4 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 14
17 Lịch công tác từ 26/3 đến 31/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 13
18 Lịch công tác từ 19/3 đến 24/3 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 12
19 Lịch công tác từ 12/03 đến 17/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 11
20 Lịch công tác từ 05/03 đến 10/03 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu 10
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này