Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2830-2846/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xây dựng doanh trạ Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 8 29/12/2017
2 2028/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 45 29/12/2017
3 2796-2813/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 15 28/12/2017
4 2414/GM-UBND V/v Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 12 năm 2017 17 26/12/2017
5 2774/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 16 20/12/2017
6 381/HĐPHPBGDPL V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật từ ngày 20/12/2017 đến 20/12/2018 9 18/12/2017
7 2025/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Xây dựng điểm du lịch bản San Thàng 1 xã San Thàng (bổ sung) 21 18/12/2017
8 2026/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn xã San Thàng 10 18/12/2017
9 2291/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đường từ QL4D đến trường mầm non Hoa Sen , đường sau sân vận động 15 18/12/2017
10 1947 -1952/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 55 12/12/2017
11 1999-2000/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 32 12/12/2017
12 1992/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính 27 08/12/2017
13 2280/UBND-GD V/v Triển khai thực hiện nghị định số 80/2017/CP ngày 17/7/2017 6 08/12/2017
14 2278/UBND-KT V/vTriển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về knh doanh rượu 5 08/12/2017
15 1974/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố 22 08/12/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này