Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 21/QĐ-UBND V/v Thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại các Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Lai Châu 23 05/01/2018
2 06/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 72 05/01/2018
3 2444/BATGT-QLĐT V/v Hưởng ứng tham gia cuộc thi giao thông học đường năm học 2017-2018 3 04/01/2018
4 1635/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính thêm mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 10 03/01/2018
5 2398/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn xã San Thàng 12 29/12/2017
6 2814/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 17 29/12/2017
7 2402-2405/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Cống thoát nước tổ 9, phường Quyết Thắng 9 29/12/2017
8 2289/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xây dựng doanh trạ Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 2 29/12/2017
9 2830-2846/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xây dựng doanh trạ Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 7 29/12/2017
10 2028/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 41 29/12/2017
11 2796-2813/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 15 28/12/2017
12 2414/GM-UBND V/v Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 12 năm 2017 17 26/12/2017
13 2774/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 15 20/12/2017
14 381/HĐPHPBGDPL V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật từ ngày 20/12/2017 đến 20/12/2018 8 18/12/2017
15 2025/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Xây dựng điểm du lịch bản San Thàng 1 xã San Thàng (bổ sung) 18 18/12/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này