Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1314-1315/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 22 18/06/2018
2 944/UBND-TCKH V/v báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 44 18/06/2018
3 1238/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 187 07/06/2018
4 1180-1182/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 82 01/06/2018
5 799-806/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng 40 01/06/2018
6 1168-1169/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 27 01/06/2018
7 1121-1128/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 44 01/06/2018
8 1135-1166/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 27 24/05/2018
9 463-480/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 15 23/05/2018
10 481-496/QĐ_UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Hệ hống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố 8 23/05/2018
11 1119/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại lô 35B, KDC số 1B Phường Đông phong , thành phố Lai Châu 140 23/05/2018
12 1120/QĐ-UBND V/vV/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại lô CL-01 tổ dân phố số 22 Phường Đông phong , thành phố Lai Châu 24 23/05/2018
13 1103/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin thuộc dự án hệ thống thoát nước thành phố đã ban hành tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 23 18/05/2018
14 724/UBND-Vp V/v chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 24 18/05/2018
15 1104-1106/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 70 16/05/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này