Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1714/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 2 20/10/2017
2 1715/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 3 20/10/2017
3 1716/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 1 20/10/2017
4 1964/TB-UBND V/v Lấy ý kiến Nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố lai Châu, tỉnh Lai Châu 21 20/10/2017
5 01771/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cống thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con Gin 10 20/10/2017
6 1765/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) 11 19/10/2017
7 1966/UBND-VP V/v Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-20210 13 19/10/2017
8 1693/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ bổ sung (lần 2): Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 5 18/10/2017
9 1696/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Hảng A Khoa đã ban hành tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 07/03/2016 của UBND thành phố Lai Châu 3 18/10/2017
10 1955/UBND-VP V/v Rà soát chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học 9 18/10/2017
11 1923/TB-UBND V/v Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 10 năm 20107 17 18/10/2017
12 1692/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 2) dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 1 18/10/2017
13 1888/KH-UBND Tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo lần thứ 12 giữa 04 thành phố kết nghĩa: Điện Biên Phủ - Sơn La - Hòa Bình _ Lai Châu 17 06/10/2017
14 1678/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai châu 53 05/10/2017
15 1861/UBND-KT Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc 5 03/10/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này