Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1851/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 43 14/11/2017
2 1868/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 16 14/11/2017
3 1866/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 40 14/11/2017
4 2096/TH-UBND V/v Trồng bổ sung, thay thế cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu 52 10/11/2017
5 1852/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, do đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Nâng cấp kênh K1 khu vực sản xuất xã San Thàng 6 10/11/2017
6 1816/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ dự án: Cống thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con Gin 13 02/11/2017
7 1813/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường từ trung tâm xã Bản Giang -xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (địa phận thành phố Lai Châu) 14 31/10/2017
8 1814/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường từ trung tâm xã Bản Giang -xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (địa phận thành phố Lai Châu) 4 31/10/2017
9 1815/QD-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường từ trung tâm xã Bản Giang -xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (địa phận thành phố Lai Châu) 6 31/10/2017
10 1972/UBND-TCKH V/v Thực hiện công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố lai châu 25 24/10/2017
11 1516/TB-CAT-PC66 Thông báo việc mạo danh CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH để bán sách, tài liệu về công tác PCCC 20 24/10/2017
12 1698/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 12 20/10/2017
13 1699/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 9 20/10/2017
14 1700/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 7 20/10/2017
15 1701/QĐ-UBND V/v Bồi thường tái định cư dự án :Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu 3 20/10/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này