Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 691/TB-UBND V/v Thông báo kết quả của thí sinh xét tuyển viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 233 16/05/2018
2 674/UBND-VP V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice 66 11/05/2018
3 616/TB-UBND V/v Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 4/2018 87 04/05/2018
4 1010/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 1 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 88 03/05/2018
5 1019/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 4 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 38 03/05/2018
6 1020/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 3 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 35 03/05/2018
7 1021/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 2 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 32 03/05/2018
8 617/UBND-Vp V/v Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ 30/4-01/05 25 27/04/2018
9 13/TB-HĐXT V/v Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 259 24/04/2018
10 955/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại L4, khu dân cư số 1 mở rộng bám đường 58m phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 173 23/04/2018
11 123-125/TB-TTPTQD V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 137 20/04/2018
12 940/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 71 18/04/2018
13 12/TB-HĐXT V/v tổ chức xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu 250 18/04/2018
14 561/TB-UBND V/v Thông báo mức phí dự tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 230 18/04/2018
15 506/UBND-TCKH V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 ... 78 10/04/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này