Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Dự thảo Đề án: Đặt tên đường, phố trên địa thành phố Lai Châu 32 27/03/2018
2 772/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 21 26/03/2018
3 435-450/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát truển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 16 26/03/2018
4 451-462/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát truển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 5 26/03/2018
5 367/KH-KĐ V/v Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một số luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 11 21/03/2018
6 693-696/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 1) dự án: Xỷ lý điểm đen tại Km38+500/QL4D, tỉnh Lai Châu 15 14/03/2018
7 690-692/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 54 09/03/2018
8 688/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 57 09/03/2018
9 675/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xử lý điểm đen tại Km38+500/QL4D, tỉnh Lai Châu 20 07/03/2018
10 292/TB-UBND V/v Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 02 năm 2018 55 07/03/2018
11 599-601/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 48 01/03/2018
12 591-598/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án : Đường nối các khu dân cư với các vùng sản xuất thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến QL4D với nhà máy gạch Tuynen cũ): Tuyến số 1 21 28/02/2018
13 574-575/QĐ_UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 36 28/02/2018
14 559/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Phê A Tùng đã ban hành tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 8 28/02/2018
15 504-506/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 11 26/02/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này