Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1111/STNMT-TCHC Về việc công khai TTHC trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu 14 12/12/2016
2 3020-3047/QĐ/UBND Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 58 12/12/2016
3 123/TB-UBND Công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 40 07/12/2016
4 2997-3012/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 2998/QD/UBND) 8 07/12/2016
5 2997/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 10 07/12/2016
6 2998/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 12 07/12/2016
7 2999/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 10 07/12/2016
8 3000/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 9 07/12/2016
9 3001/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 8 07/12/2016
10 3002/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 9 07/12/2016
11 3003/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 7 07/12/2016
12 3004/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 10 07/12/2016
13 3005/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 9 07/12/2016
14 3006/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 8 07/12/2016
15 3007/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường GTNT nội đồng từ Lùng Thàng đến Cầu Gia Khâu 1 (giai đoạn 3) 11 07/12/2016

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này