Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2448/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 10 17/10/2016
2 2449/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 8 17/10/2016
3 2450/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 10 17/10/2016
4 2451/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 8 17/10/2016
5 2452/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 8 17/10/2016
6 2453/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 4 17/10/2016
7 2455/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 10 17/10/2016
8 2454/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 8 17/10/2016
9 2456/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 9 17/10/2016
10 2457/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 8 17/10/2016
11 873/UBND/NV Khác phục tồn tại, hạn chế công tác CCHCNN 18 07/10/2016
12 103/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ Tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ; Công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ đông 22 05/10/2016
13 2237/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Xây dựng trường học THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu 31 05/10/2016
14 2238/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Lai Châu 12 05/10/2016
15 2239/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Lai Châu 7 05/10/2016

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này