Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 69-95/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia Khâu 1, xã Nậm Loỏng 5 17/01/2018
2 Dự thảo V/v Dự thảo đặt tên đường, phố trên địa thành phố Lai Châu 25 17/01/2018
3 93/TB-UBND V/v Tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 218 17/01/2018
4 92/KH-UBND V/v Tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 84 17/01/2018
5 64/UBND-VP V/v kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018 23 16/01/2018
6 43/TB-UBND V/v Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố tại trụ sở tiếp công dân của thành phố Lai Châu năm 2018 10 15/01/2018
7 35/KH-UBND V/v Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 10 09/01/2018
8 2844/QĐ-UBND V/v Công khai danh mục đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018 51 09/01/2018
9 17/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 14 05/01/2018
10 18/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Lai Châu 8 05/01/2018
11 19/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 2 05/01/2018
12 20/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 8 05/01/2018
13 21/QĐ-UBND V/v Thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại các Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Lai Châu 21 05/01/2018
14 06/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 24 05/01/2018
15 2444/BATGT-QLĐT V/v Hưởng ứng tham gia cuộc thi giao thông học đường năm học 2017-2018 1 04/01/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này