Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 63/UBND-VHTT V/v đôn đốc triển khai thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 12 15/01/2019
2 19/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ nội vụ 41 08/01/2019
3 2525/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 108/TB-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Lai châu để thực hiện dự án: Khu lâm viên thành phố Lai Châu 25 08/01/2019
4 08/KH-UBND V/v Chỉnh trang lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lai châu trước trong và sau tết nguyên đán 2019 17 08/01/2019
5 2570-2571/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: Cống thoát nước tổ 9 phường quyết Thắng 5 08/01/2019
6 04/QĐ-UBND V/v Thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn của Nguyễn Thị Hằng và Dương Đức An 48 05/01/2019
7 43/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 63 04/01/2019
8 42/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu tỉnh Lai Châu 7 03/01/2019
9 41/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 27/12/2018
10 2468/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 40 26/12/2018
11 2037/CT-UBND V/v Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 8 18/12/2018
12 2062/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Thắng 10 18/12/2018
13 2027/UBND-KT V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh LMLM gia xúc 5 17/12/2018
14 2418/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Lai Châu 23 12/12/2018
15 2405/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 11 12/12/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này