Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2852/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chi phí mua sắm công cụ lao động cho các hộ dân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu..... 11 23/01/2018
2 28/QĐ-UBND V/v Thu tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND thành phố Lai Châu 14 23/01/2018
3 24-27/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND thành phố Lai Châu 18 23/01/2018
4 125/UBND-QLDT V/v Thực hiện quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 30 22/01/2018
5 387-389/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 22/01/2018
6 107.345-353/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 5 22/01/2018
7 354-381/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia Khâu I 2 22/01/2018
8 81/PĐTĐ-UBND V/v Phát động thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 21 17/01/2018
9 61-68/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường ĐoànKết 18 17/01/2018
10 69-95/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia Khâu 1, xã Nậm Loỏng 6 17/01/2018
11 Dự thảo V/v Dự thảo đặt tên đường, phố trên địa thành phố Lai Châu 34 17/01/2018
12 93/TB-UBND V/v Tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 322 17/01/2018
13 92/KH-UBND V/v Tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 122 17/01/2018
14 64/UBND-VP V/v kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018 29 16/01/2018
15 43/TB-UBND V/v Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố tại trụ sở tiếp công dân của thành phố Lai Châu năm 2018 12 15/01/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này