Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1453/KH-UBND V/v Triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố Lai Châu 10 07/09/2018
2 1891-1892/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 32 07/09/2018
3 1442/TB-UBND V/v Lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 31 07/09/2018
4 1919/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường mầm non San Thàng thành phố Lai Châu (bổ sung) 10 07/09/2018
5 1908/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 14 07/09/2018
6 1434/KH-UBND V/v Tuyên truyền phổ biến các văn bản luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV 3 07/09/2018
7 1912-1918/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường Mầm non san Thàng, thành phố Lai Châu (bổ sung) 4 07/09/2018
8 1394/KH-UBND V/v triển khai đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Lai Châu 40 28/08/2018
9 1863-1877/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 35 23/08/2018
10 1356/UBND-KT V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Lai Châu 11 21/08/2018
11 1357/UBND-TCKH V/v Đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng 17 20/08/2018
12 1348/UBND-TNMT V/v thực hiện thông tin đường dây nóng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố 7 19/08/2018
13 1821/QĐ-uBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 24 17/08/2018
14 1286/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về ĐTBD CBCCVC và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34 03/08/2018
15 1762/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 58 01/08/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này