Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2418/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Lai Châu 7 12/12/2018
2 2405/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 5 12/12/2018
3 2039/GM-UBND V/v giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 7 12/12/2018
4 2038/UBND-VP V/v Chuẩn bị Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 7 12/12/2018
5 2428/QĐ-UBND V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 12/12/2018
6 2356-2364/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng 17 07/12/2018
7 2004/UBND-VP V/v Tham mưu, giải trình làm rõ ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến kiến nghị của BTT Ủy ban MTTQ thành phố 16 07/12/2018
8 2331/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 3) dự án: Đường Đông Pao - Séo Xín Chải kéo dài 27 29/11/2018
9 1957/UBND-KT V/v tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa bàn thành phố Lai Châu 7 27/11/2018
10 1958/UBND-KT V/v Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi thủy sản 7 27/11/2018
11 1960/UBND-VP V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 23 26/11/2018
12 232/TB-TTPTQĐ V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 104 19/11/2018
13 01/2018/QĐ_UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu về việc ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố 43 16/11/2018
14 1859/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 12 15/11/2018
15 1782/UBND-VP V/v Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Lai Châu khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 86 07/11/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này