Lai Châu

{web.web_seo}

274 mô hình dân vận khéo là kết quả của phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Lai Châu được đánh giá tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" và biểu dương, khen thưởng những điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2011 - 2015.

Chiều ngày 16/8/2015, Thành uỷ Lai Châu tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp uỷ.

Tháng 10, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Công tác tuyên truyền của Đảng bộ Thành phố cần tập trung vào một số nội dung sau đây:

Ngày 29/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, thời gian tới Đảng bộ Thành phố sẽ ban hành 10 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, phát triển văn hoá, xã hội, công tác xây dựng Đảng...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 10 năm thực hiện Cuộc vận động“Ngày vì người nghèo”

17 tập thể\ và, 43 cá nhân, trong đó 10 tập thể, 23 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện trong thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

Năm học 2014 – 2015, toàn phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố có 121 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 07 cá nhân đạt CSTĐ cấp Tỉnh; 23 tập thể được công nhận đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu về việc tổ chức trồng cây chùm ngây làm thức ăn rau xanh cho các trường có học sinh bán trú

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này