Lai Châu

{web.web_seo}

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 2 ngày 17 - 18/11/2016, Thành ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII và đề án, kế hoạch của Thành phố.

Tháng 11/2016, công tác tuyên truyền trên  trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

Chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp

Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016

Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

  Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhận dân và doanh nghiệp  qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu theo địa chỉ: http://laichau.monre.gov.vn/

Tháng 10/2016, công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

Tháng 7 năm 2016, công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

Ngày 07/6, Thành uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên khối Đảng và Nhân dân trong tổ dân phố; qua 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay công tác giúp đỡ tổ dân phố 12, phường Quyết Tiến phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/ThU, ngày 12/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tháng 6/2016, công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

Tháng 5/2016, công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này