Lai Châu

{web.web_seo}

177 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 718/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết dịch vụ bưu chính công ích áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 10 12/07/2017
2 1338/UBND-NV Triển khai quyết định 246/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Lai Châu 19 11/07/2017
3 1303/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Lê Bá Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban công tác quản lý trật tự đô thị tháng 7 năm 2017 44 06/07/2017
4 889/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ Trung tâm thành phố Lai Châu 35 04/07/2017
5 890/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh một số nội dung đã ban hành tại Quyết định ngày 15/12/2015, ngày 16/12/2016, ngày 09/11/2016, ngày 27/12/2016 ngày 16/1/2017 và các Thông báo ngày 15/1/2016, ngày 12/4/2016 của UBND thành phố Lai Châu 20 04/07/2017
6 1278/UBND-TCKH Hướng dẫn thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2017 30 03/07/2017
7 874/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế Hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tcs thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Tuyến Kênh số 2 - hệ thống thoát nuocs thành phố 12 29/06/2017
8 875/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế Hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tcs thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Hệ thống thoát nước ra suối Nậm Con Gin 17 29/06/2017
9 17/TB-HĐXT Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyến dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Lai Châu 508 28/06/2017
10 869/QĐ-UBND Quyết định hủy bỏ nội dung trong các Quyết định ngày 27/5/2009 của UBND thị xã Lai Châu V/v thu hồi đất tại địa bàn xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Cho phép Chi nhánh Công ty xi măng Lào cai thuê bổ sung 13 28/06/2017
11 868/QĐ-UBND Quyết định Hủy nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC:Khu đất trong phạm vi ảnh hưởng nhà máy sản xuất tấm lợp thuộc chi nhánh công ty xi măng Lào Cai tại Lai Châu 5 28/06/2017
12 870/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất (bổ sung) để phát triển kinh tế, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao- Séo Xin Chải kéo dài 12 28/06/2017
13 867/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng- thành phố Lai Châu 10 27/06/2017
14 1237/UBND-VP Quyết định Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu 23 27/06/2017
15 1208/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường Mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu. 32 23/06/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này