Lai Châu

{web.web_seo}

144 Người đang Online

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1023/TB-UBND Thhoong báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 4 02/06/2017
2 540/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội Thu"Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" Thành phố Lai Châu năm 2017 17 30/05/2017
3 541/QĐ-UBND Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 62 30/05/2017
4 563/QĐ-UBND Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 40 30/05/2017
5 968/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Bá Anh - Phó Chủ Tịch UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban công tác quản lý trật tự đô thị Quý II năm 2017 54 29/05/2017
6 912/KH-UBND Tổ chức các hoạt động"Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2017 trên địa bàn thành phố Lai Châu 13 23/05/2017
7 834/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình Trồng cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu 1 23/05/2017
8 04/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dan thành phố Lai Châu 42 12/05/2017
9 821/UBND-VP Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 15 12/05/2017
10 804/UBND-TCKH Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 17 10/05/2017
11 805/UBND-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trển KT-XH 6 tháng đầu năn, ước thực hiện cả năm 207 và xây dựng Kế hoạch năm 2018; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017. 88 10/05/2017
12 757/UBND- VHTT Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố lai châu. 12 03/05/2017
13 726/TB-UBND Tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố 826 27/04/2017
14 709/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Phiện họp UBND thành phố tháng 4 năm 2017 50 25/04/2017
15 675-TB-BCĐ Mời thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu 26 21/04/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này