Lai Châu

{web.web_seo}

176 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1412/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Lai Châu 243 22/08/2017
2 1587/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 11 18/08/2017
3 1579/UBND-KT Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố 5 18/08/2017
4 1406/QĐ-UBND Quyết định giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố lai châu 40 18/08/2017
5 1572/UBND-KT Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm cho cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 3 17/08/2017
6 1394/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 1) dự án: Trụ sở xã San thàng 18 17/08/2017
7 1391/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ dự án: Nâng cấp mở rộng chợ xã San thàng 10 16/08/2017
8 1390/QĐ-UBND Quyết định bồi thường, hỗ trợ dự án: Nâng cấp mở rộng chợ San thàng 10 16/08/2017
9 1378/QĐ-UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm Khuyến nông thành phố Lai Châu 8 16/08/2017
10 1558/CĐ-UBND Công điệm chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ, sụt lún, sợt lở đất trên địa bàn thành phố 2 16/08/2017
11 1370/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất bổ sung(làn 1) để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Trụ sở xã San Thàng 12 11/08/2017
12 1362/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Nâng cấp mở rộng chợ San Thàng 9 11/08/2017
13 1540/UBND-KT Trồng, chăm sóc diện tích rừng đã trồng, đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2018 1 11/08/2017
14 1053/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế bốc thăm bố trí tái định cư dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố lai châu. 64 03/08/2017
15 1492/UBND-VP Vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã, phường của thành phố 12 03/08/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này