Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 62/QĐ-UBND Tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2013 đến năm 2015 44 15/01/2016
2 04/2016NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 37 13/01/2016
3 792/UBND-KT Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói, rét trên cây trồng, vật nuôi 141 31/12/2015
4 75/TB-UBND Nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 33 24/12/2015
5 1056/SYT-TB Đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của Chi nhánh Công ty cổ phần Hữu nghị- Bệnh viện đa khoa 103 Lai Châu 99 27/11/2015
6 2016/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Lai Châu 91 05/11/2015
7 1602/QĐ-UBND Thu hồi đất để làm rãnh thoát nước theo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh Lai Châu. 63 05/10/2015
8 533/UBND-VP Điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri và cử cán bộ, CCVC tham dự hội nghị TXCT. 33 22/09/2015
9 531/HĐSK Đôn đốc nộp sáng kiến đợt 2 năm 2015 115 18/09/2015
10 20/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu 63 01/09/2015
11 92/HĐSK Hướng dẫn viết sáng kiến năm 2015 104 27/02/2015
12 693/UBND-NV Chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 15
13 2414/GM-UBND V/v Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 12 năm 2017 4

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này