Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2309/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 11 05/10/2016
2 02/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thnahf phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2020 18 03/10/2016
3 73/HĐSK-KT Hướng dẫn viết sáng kiến 2016 93 30/09/2016
4 2233/QĐ-UBND Giao trách nhiệm cho công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND thành phố Lai Châu 15 30/09/2016
5 98/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2016 19 28/09/2016
6 828UBND-VP Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, LLVT, người lao động và nhân dân thực hiện mua, bán hàng hóa đúng nơi quy định 24 27/09/2016
7 785/UBND-VP Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy 26 15/09/2016
8 760/UBND-VP Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phạn "1 cửa" 28 08/09/2016
9 2146/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng xây dựng Nông thông mới tại xã Nậm Loỏng đến năm 2020 19 07/09/2016
10 2123QĐ/UIBND Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020 41 05/09/2016
11 1101/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chính sách di chuyển chợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết thành phố Lai Châu 48 30/08/2016
12 2113/QĐ-UBND Ban hành Đề án phát triển vùng chè chất lượng cao trên địa bàn thnahf phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020 16 30/08/2016
13 2115/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát Triển rừng trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020 14 30/08/2016
14 1055/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 38 24/08/2016
15 2088/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động chợ tạm phường Đoàn kết để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa tổ dân phố, khu tập luyện thể thao cho người cao tuổi, khuôn viên cây xanh 29 23/08/2016

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này