Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 15/TB-HĐXT Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng công chức xã , phường thành phố Lai Châu năm 2017 552 20/06/2017
2 1122/TU-UBND Thông báo điều chỉnh mức thu phí tuyển dụng công chức cấp xã 164 14/06/2017
3 698/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục TTHC trong Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã, phường 37 09/06/2017
4 1061/UBND-NV Phát động phong trào thi đua chòa mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước(11/6/1948-11/6/2018) 12 07/06/2017
5 1044/UBND-TCKH Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP 11 06/06/2017
6 1022/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Nâng cấp đập ao xanh, kênh thủy lợi đến cánh đồng Gia khâu I, xã Nậm Loỏng. 11 02/06/2017
7 1023/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 37 02/06/2017
8 656/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Mở rộng chợ trung tâm thành phố 30 02/06/2017
9 657/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Mở rộng chợ trung tâm thành phố 266 02/06/2017
10 1022/TB-UBND Thhoong báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đập Ao xanh, kênh thủy loiqj đến cánh đồng Gia khâu I, xã Nậm Loỏng 6 02/06/2017
11 1023/TB-UBND Thhoong báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao thông tổ dân phố số 8, phường Đoàn Kết 10 02/06/2017
12 540/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội Thu"Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" Thành phố Lai Châu năm 2017 20 30/05/2017
13 541/QĐ-UBND Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 68 30/05/2017
14 563/QĐ-UBND Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 64 30/05/2017
15 968/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Bá Anh - Phó Chủ Tịch UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban công tác quản lý trật tự đô thị Quý II năm 2017 68 29/05/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này