Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 38/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 23 12/01/2017
2 39/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 22 12/01/2017
3 40/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 13 12/01/2017
4 24/UBND-VP Công khai và giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường 20 09/01/2017
5 15/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Xây dựng khu tái định cư dự án cải tạo ao cá Bác Hồ thuộc Phường Tân Phong. 10 09/01/2017
6 15/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Xây dựng khu tái định cư dự án cải tạo ao cá Bác Hồ thuộc Phường Tân Phong. 18 09/01/2017
7 29/QD/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Xây dựng khu tái định cư dự án cải tạo ao cá Bác Hồ thuộc Phường Tân Phong. 14 09/01/2017
8 3176//QĐ/UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án : Cải tạo giao thông và rãnh thoát nước bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng 7 30/12/2016
9 3157-3168/QĐ/UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án : Cải tạo giao thông và rãnh thoát nước bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng 8 30/12/2016
10 153/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án : Cải tạo giao thông và rãnh thoát nước bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng 7 29/12/2016
11 3140/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: San gạt mặt bằng tạo quỹ đất phía Tây Nam thị xã Lai Châu ( nay là thành phố Lai Châu) lô số 2 28 22/12/2016
12 1176/UBND-VP Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm 2017 26 22/12/2016
13 3104/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường điện Bản Đông 9 19/12/2016
14 3111/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 80 19/12/2016
15 3048-3050/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Trụ sở xã San Thàng 12 12/12/2016

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này