Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1820/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018 38 07/11/2018
2 1790/TB-UBND V/v nghỉ lễ tết năm 2019 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị - xã hội 49 02/11/2018
3 2187/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Lai Châu V/v thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đối với hộ gia đình ông Thào A Hoan (Huấn) 22 02/11/2018
4 2203/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 13 02/11/2018
5 1753/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 2405/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu để thực hiện dự án: Cống thoát nước tổ 9 phường quyết Thắng 18 31/10/2018
6 Dự án DỰ ÁN KẾT NỐI GIAO THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 134 16/10/2018
7 KH Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số Tỉnh Lai Châu 30 16/10/2018
8 1660/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 76/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Lai châu đối với hộ gia đình bà Nông thị Lý để thực hiện dự án: Xây dựng điểm du lịch Bản San Thàng 1 xã San thàng 20 15/10/2018
9 1669/UBND-QLĐT V/v Triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của thủ tướng chính phủ 15 15/10/2018
10 285/TB-TTPTQĐ V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 82 09/10/2018
11 281/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 64 08/10/2018
12 1602/UBND-KT V/v Xin ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ các tổ chức đoàn thể thành phố và nhân dân 2 xã trên địa bàn thành phố để hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 8 08/10/2018
13 1647/UBND-VP V/v Tổ chức Lễ tang nguyên tổng bí thư Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang 9 05/10/2018
14 1588/UBND-KT V/v Đẩy nhanh tiến độ trồng cây Mắc ca năm 2018 và đăng ký trồng mới giai đoạn 2018-2021; chăm sóc, quản lý bảo vệ cây mắc ca trồng mới 16 05/10/2018
15 1627/TB-UBND V/v Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 59 04/10/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này