Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1691/UBND-TCKH Tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 5 07/09/2017
2 1508/QĐ-UBND Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24 05/09/2017
3 1509/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 7 05/09/2017
4 1497/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu 2 05/09/2017
5 1460/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 19 30/08/2017
6 80/TB-VP Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 2/9 của Lãnh đạo UBND thành phố Và CBCCVP.HĐND-UBND thành phố lai châu ( Nghỉ từ ngày 02/9/2017 - 04/9/2017) 19 28/08/2017
7 1614/CĐ-UBND Công điện chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ,sụt lún, sạt nở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây ra 7 24/08/2017
8 1427/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 51 24/08/2017
9 1428/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 16 24/08/2017
10 1429/QĐ-UBND Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu 13 24/08/2017
11 1615/KH_UBND Kế hoạch triển khai ;Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2017 2 24/08/2017
12 851/QĐ-UBND Quyết định phân khai chi tiết danh mục công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 15 23/08/2017
13 384a/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1 23/08/2017
14 384a/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 2 23/08/2017
15 384a/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 3 23/08/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này