Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1953/QĐ-UBND --1955/QĐ-UBND V/v Giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 21 08/12/2017
2 2197/UBND-VP V/v Phát hiện, ngăn chặn mã độc “đào’’ tiềm ảo bất hợp pháp 14 24/11/2017
3 2152/HĐTĐKT V/v triển khai thực hện nghị định 91/2017/nĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng 15 22/11/2017
4 1889/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hõ trợ, tái định cư dự án: Cống thoát nước tổ 9, phường Quyết Thắng 27 17/11/2017
5 2155/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 41 17/11/2017
6 2156/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 14 17/11/2017
7 2157/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 5 17/11/2017
8 2158/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 6 17/11/2017
9 2159/TB-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường số 17 kéo dài (bổ sung) 15 17/11/2017
10 2120/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2017 64 14/11/2017
11 1851/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 49 14/11/2017
12 1868/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât 21 14/11/2017
13 1866/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Lai Châu 45 14/11/2017
14 2096/TH-UBND V/v Trồng bổ sung, thay thế cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu 68 10/11/2017
15 1852/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, do đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Nâng cấp kênh K1 khu vực sản xuất xã San Thàng 13 10/11/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này