Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 92/KH-UBND V/v Tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 122 17/01/2018
2 64/UBND-VP V/v kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018 30 16/01/2018
3 43/TB-UBND V/v Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố tại trụ sở tiếp công dân của thành phố Lai Châu năm 2018 12 15/01/2018
4 35/KH-UBND V/v Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 16 09/01/2018
5 2844/QĐ-UBND V/v Công khai danh mục đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018 70 09/01/2018
6 17/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 16 05/01/2018
7 18/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Lai Châu 10 05/01/2018
8 19/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 5 05/01/2018
9 20/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung đã ban hành tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Lai Châu 13 05/01/2018
10 21/QĐ-UBND V/v Thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ đối với 04 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành tại các Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND thành phố Lai Châu 26 05/01/2018
11 06/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố Lai Châu 164 05/01/2018
12 2444/BATGT-QLĐT V/v Hưởng ứng tham gia cuộc thi giao thông học đường năm học 2017-2018 6 04/01/2018
13 1635/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính thêm mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 19 03/01/2018
14 2398/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Xây dựng nhà văn hóa bản Phan Lìn xã San Thàng 16 29/12/2017
15 2814/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 30 29/12/2017

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này