Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1020/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 3 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 38 03/05/2018
2 1021/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 4D-Lô 2 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 35 03/05/2018
3 617/UBND-Vp V/v Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ 30/4-01/05 27 27/04/2018
4 13/TB-HĐXT V/v Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 262 24/04/2018
5 955/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại L4, khu dân cư số 1 mở rộng bám đường 58m phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 184 23/04/2018
6 123-125/TB-TTPTQD V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 143 20/04/2018
7 940/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 79 18/04/2018
8 12/TB-HĐXT V/v tổ chức xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu 253 18/04/2018
9 561/TB-UBND V/v Thông báo mức phí dự tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển dụng viên chức thành phố Lai Châu năm 2018 233 18/04/2018
10 506/UBND-TCKH V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 ... 82 10/04/2018
11 493/UBND-VHTT V/v Đôn đốc triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice 38 09/04/2018
12 3096/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 48 09/04/2018
13 460/UBND V/v triển khai thực hiện đánh gá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên 43 05/04/2018
14 816-834/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 17 05/04/2018
15 835-847/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 13 05/04/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này