Lai Châu

{web.web_seo}

219 Người đang Online

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1558/CĐ-UBND Công điệm chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ, sụt lún, sợt lở đất trên địa bàn thành phố 3 16/08/2017
2 1370/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất bổ sung(làn 1) để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Trụ sở xã San Thàng 12 11/08/2017
3 1362/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : Nâng cấp mở rộng chợ San Thàng 9 11/08/2017
4 1540/UBND-KT Trồng, chăm sóc diện tích rừng đã trồng, đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2018 1 11/08/2017
5 1053/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế bốc thăm bố trí tái định cư dự án: Trường mầm non Nậm Loỏng, thành phố lai châu. 69 03/08/2017
6 1492/UBND-VP Vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã, phường của thành phố 13 03/08/2017
7 1041/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đém phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : Kênh thoát nước tổ 8, phường Đoàn kết 9 02/08/2017
8 1488/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố lai châu 10 02/08/2017
9 1485/BC/UBND Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố đến năm 2020 17 02/08/2017
10 1473/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 8 01/08/2017
11 1472/UBND-HKL Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 10 01/08/2017
12 1432/TB-UBND Thông báo kết quả điểm của thí sinh dự sét tuyển công chức xã, phường thành phố Lai Châu năm 2017 617 26/07/2017
13 1428/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Tuyến kênh số 2 - Hệ thống thoát nước thành phố 12 26/07/2017
14 1429/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : Hệ thống thoát nước ra suối nậm con gia 9 26/07/2017
15 1394/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân số 7, phường Quyết Tiến 28 20/07/2017
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này