Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/2018/QĐ_UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu về việc ban hành quy chế quản lý đô thị thành phố 5 16/11/2018
2 1859/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 5 15/11/2018
3 1782/UBND-VP V/v Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Lai Châu khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 41 07/11/2018
4 1820/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018 28 07/11/2018
5 1790/TB-UBND V/v nghỉ lễ tết năm 2019 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị - xã hội 28 02/11/2018
6 2187/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh nội dung quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Lai Châu V/v thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng an ninh thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đối với hộ gia đình ông Thào A Hoan (Huấn) 15 02/11/2018
7 2203/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 2) dự án: xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu 10 02/11/2018
8 1753/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 2405/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Lai Châu để thực hiện dự án: Cống thoát nước tổ 9 phường quyết Thắng 13 31/10/2018
9 Dự án DỰ ÁN KẾT NỐI GIAO THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 114 16/10/2018
10 KH Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số Tỉnh Lai Châu 23 16/10/2018
11 1660/TB-UBND V/v Điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất số 76/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Lai châu đối với hộ gia đình bà Nông thị Lý để thực hiện dự án: Xây dựng điểm du lịch Bản San Thàng 1 xã San thàng 18 15/10/2018
12 1669/UBND-QLĐT V/v Triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của thủ tướng chính phủ 15 15/10/2018
13 285/TB-TTPTQĐ V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 73 09/10/2018
14 281/TB-TTPTQĐ V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 62 08/10/2018
15 1602/UBND-KT V/v Xin ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ các tổ chức đoàn thể thành phố và nhân dân 2 xã trên địa bàn thành phố để hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 8 08/10/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này