Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 BTG Đề cương Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh (02/9/1969-02/9/2019) 2 22/05/2019
2 674-680/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án : phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới bắc 4D Lô 1, phường quyết Tiến 33 20/05/2019
3 949/UBND-NV V/v triển khai thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 20/05/2019
4 699-703/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới bắc 4D- Lô 1 phường Quyết Tiến 11 20/05/2019
5 699-703/QĐ-UBND V/v Bồi thường hỗ trợ dự án: phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới bắc 4D- Lô 1 phường Quyết Tiến 2 20/05/2019
6 01/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Lai Châu ban hành 16 10/05/2019
7 890/UBND-CCT V/v Triển khai thu ngân sách và phối hợp thu nợ đọng thuế năm 2019 2 10/05/2019
8 650/QĐ-UBND V/v Thành lập và ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành phố về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phô 25 10/05/2019
9 879/UBND-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 và định hướng Kế hoạch năm 2020 46 09/05/2019
10 852/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 thủ tướng chính phủ 13 08/05/2019
11 827/UBND-KT V/v triển khai ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn 10 07/05/2019
12 382/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 7 26/04/2019
13 564/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Xây dựng điểm du lịch Bản San Thàng 1 xã San Thàng 28 24/04/2019
14 555-563/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Xây dựng điểm du lịch Bản San Thàng 1 xã San Thàng 4 24/04/2019
15 534-537/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cải tạo đường thanh niên 12 22/04/2019

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này